Økonomirådgivning – vi hjelper deg å nå dine forretningsmål

I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å løfte blikket, og identifisere hvor det er rom for forbedring i bedriften din. Våre dyktige økonomirådgivere foreslår konkrete tiltak for å effektivisere, kutte kostnader og oppdage nye muligheter for vekst. Vil du ha hjelp til å øke inntjeningen på bunnlinjen? Finn ut mer om vår økonomirådgivning.

Hvordan sørge for at virksomheten din når sine KPIer? En del av svaret ligger i god økonomirådgivning. Å ha kontroll på regnskapsføring, økonomi og budsjettering er selve nøkkelen til sunn verdiskapning. For å kunne fatte riktige beslutninger i den daglige driften, blir det stadig viktigere å kunne analysere, forstå og utnytte tallgrunnlaget ditt. Trekke ut hva som er viktig, og sørge for at nøkkelfunnene blir omsatt til kvalitetssikre beslutninger i hverdagen.

Effektiv økonomistyring og god risikohåndtering gir virksomheten din et større handlingsrom. Våre økonomirådgivere har bred bransjeinnsikt, og hjelper deg å vurdere om du utnytter ressursene dine på best mulig måte. Typiske spørsmål vi stiller oss er: kan dere jobbe smartere? Hvor taper dere penger? Finnes det tiltak som kan bidra til å øke inntjeningen på bunnlinjen?

 TA RIKTIGE VALG MED ØKONOMIRÅDGIVNING

Å drive en virksomhet handler i stor grad om å ta valg. Gjøre tøffe prioriteringer. Da kan det lønne seg å ta imot hjelp fra et erfarent regnskapsbyrå, som kan bistå med nye perspektiver og løsninger i en hektisk hverdag. Med Frier Accounting får du en verdifull sparringspartner som gir relevante, nyttige og lønnsomme råd.

Automatisering av regnskapsføring

Et skybasert regnskap tillater deg å automatisere utvalgte prosesser innen regnskap og økonomi, slik at du får mer tid til å fokusere på å skape vekst på bunnlinjen. Du vil spare organisasjonen for tid og penger. I tillegg vil du redusere risikoen for å gjøre feil, og bli kvitt frustrasjonen over manuelle prosesser.

I samarbeid med oss i Frier Accounting kan du for eksempel:

 • Forenkle og effektivisere faktureringen.
 • Automatisere utvalgte arbeidsprosesser, fra dataregistrering til konsolidering av konsernregnskap.
 • Få på plass automatisk bankintegrasjon.
 • Få tilgang til konsoliderte rapporter i løpet av få sekunder.

Vårt mål er å bidra til at du:

 • Når dine KPIer.
 • Kutter kostnader.
 • Jobber så effektiv som mulig.
 • Utnytter ressursene dine på en god måte.
 • Ser nye muligheter for vekst.

 Slik jobber vi med økonomirådgivning

For å kunne nå disse målene, er det selvsagt essensielt at vi lærer bedriften din å kjenne. Alle virksomheter er ulike og styres ut fra forskjellige forutsetninger. Derfor må vi sammen identifisere hva som er viktig for dere, slik at vi har et godt grunnlag for å kartlegge bedriftens lønnsomhet. Et velfungerende samarbeid er selve nøkkelen til suksess, noe vi har fått erfare etter mange år i regnskapsbransjen.

Velger du oss i Frier Accounting som regnskapsfører, blir vi raskt fortrolige med bedriften din og ser hvor skoen trykker. I tillegg til å spare tid, vil du få kontinuerlig tilgang på spesialisert fagkompetanse innen både regnskapsføring og økonomistyring. Våre engasjerte økonomirådgivere går gjennom bedriftsøkonomien din, og foreslår konkrete og gjennomførbare tiltak med mål om å øke inntjeningen på bunnlinjen. Vi ser på faktorer som økonomistyring, organisasjon og ledelse, kvalitetsstyring og logistikk.

Blant våre controller-tjenester finner du:

 • Budsjettering og prognoser.
 • Rapportering og analyse.
 • Kostnadskontroll.
 • Likviditetsstyring.
 • Konsernregnskap.
 • Lønnsomhetsanalyser.
 • Finansiell rådgivning.
 • Skatterådgivning.
 • Styrerapportering.

DERFOR BØR DU BENYTTE ØKONOMIRÅDGIVNING

Å få eksperthjelp fra et erfarent regnskapsbyrå har en rekke fordeler. Ved å utnytte økonomirådgivning aktivt, kan du oppdage nye muligheter og ta bedriften din til nye høyder. Er du nysgjerrig på hva som gjør at du bør velge økonomirådgivning fra oss i Frier Accounting?

Her er noen gode grunner til å utforske muligheten:

 1. Få innspill fra et nytt perspektiv. Ofte er det en fordel med noen som evner å se bedriften din utenfra og i et totalbilde. Det gjør det lettere å identifisere hvor det er rom for forbedring, og hvilke tiltak som bør iverksettes først.
 2. Vi har erfaringen og bransjeinnsikten. Du trenger noen som kan forstå, tolke og utnytte tallgrunnlaget ditt. Og ikke minst: se det i riktig sammenheng. Det vil gi deg en god beslutningsstøtte, og sikre at du tar de riktige valgene i hverdagen.
 3. Din suksess er vår suksess. Målet vårt er å gi deg konkrete og målbare råd, som sikrer en langsiktig og sunn drift. Det vil gagne både deg og oss.
 4. Du får kontinuerlig tilgang på spesialisert fagkompetanse. Solid fagkunnskap, bred bransjeerfaring og markedets beste systemløsninger gjør oss til en verdifull samarbeidspartner for din bedrift.
 5. Vi hjelper deg å finne de riktige verktøyene. Ikke bare har vi tilgang på markedets beste systemløsninger. Vi vet hvordan de best kan utnyttes og tilpasses din bedrift. Sunn automatisering og digitalisering av arbeidsflyt kan spare deg for mye tid og penger.
 6. Vi gir deg rom til å fokusere på det viktige. Målet er at våre tjenester skal frigjøre tid, slik at du kan konsentrere deg om inntektsgivende virksomhet.
 7. Vi bidrar til økt bunnlinje. Ved å foreslå konkrete tiltak for å effektivisere og forbedre driften din, kan vi hjelpe deg å kutte kostnader og identifisere nye muligheter for vekst.

FINN DIN ØKONOMIRÅDGIVER

Frier Accounting jobber med kunder i hele Østlandsområdet, store og små, i en rekke ulike bransjer. Som vi har vært inne på tidligere, er vi opptatte av at du skal få den skreddersydde oppfølgingen du har behov for. Derfor tilpasser vi tjenestespekteret vår etter hva du ønsker eller har kapasitet til å gjøre selv, og hva trenger hjelp med.

La oss ta en prat om dagens situasjon, slik at vi sammen kan sørge for å få din bedrift opp og fram.