Mortensen Rørinspeksjon AS fikk full oversikt med oppdaterte tall.

Jarle Hansen er Styreleder i Mortens Rørinspeksjon AS, et selskap som holder til i Vestfold som er en del av konsernet til IBKA Norge AS. Dette krever at selskapet rapporterer månedlig og med korte tidsfrister, og Jarle er godt fornøyd med tjenestene Frier Accounting AS leverer.

Vårt inntrykk er at Frier Accounting AS er et fremtidsrettet regnskapsbyrå med god kompetanse på regnskap, skatt og avgift som det er både enkelt og trivelig å samarbeide med.
- Jarle Hansen, Styreleder i Mortens Rørinspeksjon AS

Frier Accounting adopterte raskt MRI sine korte interne frister og rutiner på finansiell rapportering. Frier Accounting bidro til at ledelsen kunne fokusere på drift, samt sørget for at MRI sitt styre, og ledelse, til enhver tid hadde oppdaterte tall som grunnlag for evaluering og beslutninger. MRI opplever at servicegraden er høy, og svartiden på ad hoc forespørsler er kort.

Fremtidsrettet regnskapsbyrå

For oss er det viktig å ha en regnskapsfører som sørger for at vi til enhver tid er compliant ovenfor offentlige myndigheter. Videre er det viktig å ha en god samarbeidspartner på regnskap og rapportering som bidrar til at vi til enhver tid har tidsriktig og korrekt finansiell rapportering som vi bruker til løpende oppfølging og beslutningsstøtte.

Møt flere av våre referanser Graf Entreprenør og Elvebredden Kafè