Derfor bør du investere i økonomirådgivning

Utnytter bedriften din ressursene sine godt nok? Eller taper dere verdifull inntekt som følge av ugunstige prioriteringer? For å besvare disse spørsmålene kan det lønne seg få hjelp av et erfarent regnskapsbyrå. La oss se nærmere på hvorfor økonomirådgivning vil lønne seg for deg og din virksomhet.

Hvordan kan økonomirådgivning påvirke hverdagen din positivt? Ved å gjøre det enklere for bedriften din å nå sine forretningsmål. Våre råd vil bidra til at dere jobber smartere, ser nye muligheter for vekst og øker inntjeningen på bunnlinjen.

Hos oss i Frier Accounting møter du erfarne fagfolk som er pådrivere for en sunn verdiskapning. Våre dyktige økonomirådgivere jobber fremtidsrettet, og legger grunnlaget for strategiske beslutninger internt. Vi er spesielt opptatte av følgende faktum: hvis du ikke utnytter ressursene dine riktig, taper du verdifull inntekt.

Er du klar for å forbedre ressursbruken din? I denne artikkelen får du vite mer om hvorfor det er lønnsomt å investere i økonomirådgivning fra Frier Accounting.

HVA ER ØKONOMIRÅDGIVNING?

I Frier Accounting er vi overbeviste om at riktige verktøy er essensielt for å lykkes. Derfor fokuserer vi på å automatisere manuelle arbeidsoppgaver og prosesser i samarbeid med kundene våre. Det frigjør tid vi heller kan bruke på å analysere tallene, og identifisere konkrete tiltak for å effektivisere og forbedre virksomheten din.

For oss handler økonomirådgivning om å:

 1. Analysere tallgrunnlaget ditt.
 2. Identifisere hvordan du kan utnytte funnene til det beste for bedriften.

Hvilke tjenester som havner under paraplyen «økonomirådgivning», avhenger av hva virksomheten din har behov for til enhver tid. Våre økonomirådgivere kan blant annet se nærmere på faktorer som økonomistyring, organisasjon og ledelse, kvalitetsstyring og logistikk.

Målet vil uansett være å sørge for at du:

 • Når dine KPIer.
 • Kutter kostnader.
 • Jobber så effektiv som mulig.
 • Utnytter ressursene dine på en god måte.
 • Ser nye muligheter for vekst.

ØKONOMIRÅDGIVNING TILPASSET DIN BEDRIFT

Å drive en bedrift handler ofte om å gjøre tøffe prioriteringer. Nettopp derfor er det essensielt at du kan føle deg trygg på beslutningsgrunnlaget ditt. Analyser, effektivisering og kostnadskutt er vel og bra, men like viktig er det at tiltakene stemmer overens med hvordan bedriften din faktisk fungerer.

Uten kjennskap til hvordan dere jobber, kan vi heller ikke vite hvilke tilpasninger som vil gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom. Som regnskapsbyrå er vi derfor bevisste på at alle bedrifter vi jobber med er unike.

Vi bruker god tid på å bli kjent med organisasjonen din, ser på hvem som gjør hva og hvorfor, i tillegg til selve bokføringen. Samtlige av våre økonomirådgivere har bred bransjeinnsikt, og evner å tilpasse seg ulike forretningsformer.

I Frier Accounting legger vi spesielt vekt på:

 1. Solid økonomifaglig kompetanse.
 2. Bred bransjeinnsikt.
 3. Skreddersydd oppfølging basert på dine behov.
 4. Lokal tilhørighet og kjennskap til markedet du jobber i.

ØKONOMIRÅDGIVNING + GODE VERKTØY = SANT

Vi har vært inne på det tidligere, men en god ting kan ikke gjentas for ofte: automatisering av manuelle arbeidsprosesser hjelper deg å løfte blikket, og frigjør tid til å skape faktisk verdi for bedriften din. Kapasitetsplanlegging, prognostisering og budsjettarbeid er tidkrevende, med mindre du har gode verktøy som hjelper deg på veien. Derfor er vi i Frier Accounting stolte av å kunne tilby bransjens beste systemløsninger.

Eksempelvis kan vi bistå deg med å få regnskapet ditt opp i Xledger, markedets ledende skybaserte økonomisystem. Dette er et verktøy som vil lette hverdagen din betraktelig, da all informasjon blir samlet på ett sted i nettleseren. Du får se tall og analyser i sanntid, blir fullstendig mobil og kan få et raskt overblikk over den økonomiske situasjonen i bedriften din. Med andre ord: den tiden du tidligere brukte på manuelt arbeid, kan nå vies til strategiske vurderinger og verdiskapning.

Vår overbevisning er at gode verktøy, kombinert med solid økonomirådgivning, minimerer unødige bekymringer i hverdagen. Det handler om å være sikker på at de beslutningene du tar på vegne av virksomheten din, er basert på oppdatert og pålitelig informasjon.

Kjenner du deg igjen i noen av uromomentene under? Da bør vi definitivt ta en nærmere prat.

 • Hvordan kan jeg sikre at bedriften min har en god betalingsevne?
 • Hvordan vet jeg at vi gjør fremtidsrettede investeringer?
 • Hvordan sørger jeg for at de ansatte får utnyttet potensialet sitt til fulle?
 • Taper vi verdifull inntekt som følge av ugunstige prioriteringer?

5 GODE GRUNNER TIL Å INVESTERE I ØKONOMIRÅDGIVNING

Å ha Frier Accounting som en sparringspartner på økonomifaget, skal være ensbetydende med kontinuerlig forbedring og effektivisering. Her gir vi deg en rask oppsummering av hvorfor det vil lønne seg å benytte vår økonomirådgivning.

 1. Vi ser bedriften din fra et nytt perspektiv.
  Ofte er det en fordel med noen som evner å se bedriften din utenfra. Det gjør det enklere å identifisere hvor det er rom for forbedring. Vi hjelper deg å prioritere hvilke tiltak som bør iverksettes først.
 2. Vi har erfaringen og bransjeinnsikten.
  Du trenger noen som kan forstå, tolke og utnytte tallgrunnlaget ditt. Det vil gi deg god beslutningsstøtte, og sikre at du tar de riktige beslutningene i hverdagen.
 3. Vi hjelper deg å finne de riktige verktøyene.
  Ikke bare har vi tilgang på markedets beste systemløsninger. Vi vet hvordan de best kan utnyttes og tilpasses din bedrift.
 4. Vi gir deg rom til å fokusere på det viktige.
  Målet er at våre tjenester skal frigjøre tid, slik at du kan konsentrere deg om din inntektsgivende virksomhet.
 5. Vi bidrar til økt bunnlinje.
  Ved å foreslå konkrete tiltak for å effektivisere og forbedre driften din, kan vi hjelpe deg å kutte kostnader og identifisere nye muligheter for vekst.

Vil du vite mer om økonomirådgivning og hva vi i Frier Accounting kan bidra med? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.